ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

FULI VIỆT NAM  thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và mang đến các chương trình đào tạo phù hợp cho từng khách hàng như: Đào tạo về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; đào tạo về quản lý, khai thác thiết bị.

Để các khóa đào tạo mang lại hiệu quả cao và tùy thuộc vào nội dung đào tạo, FULI VIỆT NAM đào tạo tại trung tâm dịch vụ của công ty hoặc đào tạo tại văn phòng, trụ sở của khách hàng.

FULI VIỆT NAM luôn có nhân viên tư vấn trực tổng đài để có thể trợ giúp khách hàng 24/7.