Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Năng suất trạm: 120/240m³/h
 • Dung tích cối trộn: 2000/4000L
 • Tốc độ trộn: 25 giây/mẻ

 • Năng suất trạm: 60 - 180m³/h
 • Dung tích cối trộn: 1000 - 3000L
 • Tốc độ trộn: 25 giây/mẻ

 • Năng suất trạm: 30 - 90 m³/h
 • Dung tích cối trộn: 500 - 1500L
 • Tốc độ trộn: 25 giây/mẻ

 • Năng suất trạm: 60/90/120m³/h
 • Dung tích cối trộn: 1000/1500/2000L
 • Tốc độ trộn: 25s/mẻ

Contact Me on Zalo
0979888989