Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Chiều cao bơm: 36.5m
 • Năng suất bơm tối đa: 160 m³/h
 • Áp suất bơm: 7 - 12MPa

 • Chiều cao bơm: 38.1m
 • Năng suất bơm tối đa: 160 m³/h
 • Áp suất bơm: 7 - 12 MPa

 • Chiều cao bơm: 42.5m
 • Năng suất bơm tối đã: 160m³/h
 • Áp suất bơm: 7 - 12 MPa

 • Chiều cao bơm: 47m
 • Năng suất bơm tối đã: 200m³/h
 • Áp suất bơm: 8.3 - 12 MPa

 • Chiều cao bơm: 48.6m
 • Năng suất bơm tối đã: 200m³/h
 • Áp suất bơm: 8.3 - 12 MPa

 • Chiều cao bơm: 53.5m
 • Năng suất bơm tối đa: 200 m³/h
 • Áp suất bơm: 8.3 - 12 MPa

 • Chiều cao bơm: 56m
 • Năng suất bơm tối đa: 200m³/h
 • Áp suất bơm: 8.3 - 12 MPa

 • Chiều cao bơm: 61.1m - 64.1m
 • Năng suất bơm tối đa: 200m³/h
 • Áp suất bơm: 8.3 - 12 MPa

 • Chiều cao bơm: 30m
 • Năng suất bơm: 101 m3/h
 • Áp suất bơm: 6 Mp.a

Contact Me on Zalo
0979888989